Vědecky ověřeno: Biodanza zvyšuje pocit duševní pohody a snižuje stres

Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Určitě to znáte. Naslibují vám hory doly, ale nakonec kde nic, tu nic. Proto mám radost, když se objeví vědecký důkaz, že něco doopravdy funguje. Dnes vám jeden takový přináším.

Již v 80.letech se začaly objevovat první studie o tom, jak tělesné pohyby (např. tanec) ovlivňují vnitřní emoční stavy jedince. Penny Lewis Bernstein v roce 1984 potvrdila, že významné změny ve vašem motorickém chování způsobují změny v psyché. Co to znamená? Když vidíte, že někdo začal jinak tančit, jinak se hýbat, odráží to změnu v jeho psychice. To byl důležitý vědecký důkaz pro všechny pohybové terapie!

Každý facilitátor Biodanzy může týden co týden vidět, jak se jeho skupina vyvíjí a mění a naslouchá, jaké výsledky mu jeho studenti reportují. V akademickém světě ovšem nastačí pouhé pozorování, potřebujeme vědecké důkazy. Naši kolegové z Itálie v posledních letech s jedním stěžejním přišli! Na kongresu Biodanzy jsem vyslechla zajímavou přednášku od Sandri Capri (jedné z vedoucích výzkumu) a s radostí vám přináším jejich výsledky.

Studie v číslech

Italská studie zahrnovala 295 účastníků, 492 dotazníků (o 153 položkách), vyhodnocovalo se  65 637 položek. Data se zpracovávala po dobu 8 měsíců a článek s výsledky byl publikován v roce 2015.

Cíle výzkumu

Cílem výzkumu bylo zjistit, jak Biodanza ovlivňuje pocit duševní pohody (angl. “well-being”) a jak působí na stres.  Dále bylo do výzkumu zahrnuto, jak Biodanza ovlivňuje tzv. alexithymii. Co to je?

Alexithymie je porucha, která se dá přeložit jako “beze slov pro pocity”. Jde o neschopnost vyjadřovat emoce a rozumět emocím druhých. Trpí jí asi 10% populace.

Jak studie probíhala?

IMG_4090Do výzkumu byly zahrnuty 3 skupiny. První skupina byli začátečníci kurzu Biodanzy, kteří navštěvovali 9 měsíční kurz Biodanzy (1x týdně). Druhá kontrolní skupina byli lidé, kteří se věnovali pohybové taneční aktivitě (chodili na lekce tanga nebo latinsko-amerických tanců). Třetí kontrolní skupina se ničemu nevěnovala.

Průměrný věk účastníků byl 44,92 let.

Možná vás zajímá, jak se dá měřit pocit duševní pohody?

V roce 1989 Carol Ryff sepsal definici duševní pohody a vytvořil dotazník o 84 položkách. Odraží se v něm tyto aspekty důležité pro vaše tzv. well-being.

  • sebepřijetí
  • vznik kvalitních vazeb na druhého člověka
  • pocit autonomie v myšlení a činech
  • schopnost řídit komplexní životní podmínky, aby odpovídaly osobním potřebám a hodnotám
  • hledání smysluplných cílů a pocit smyslu života
  • neustálý osobní růst a vývoj

Ve výzkumu byl také použit mezinárodně uznávaný dotazník stresu a alexithymie. Použitá statistická technika byla analýza rozptylu.

A pojďme se již podívat na závěry celé studie.

Víte, co je největší radost a údiv pro výzkumníky?

Když jsou sesbíraná data konvergentní a stálá!

Tzn. např. všechny indikátory se zlepší nebo zhorší. Není to při výzkumech úplně běžné, ale tady se to stalo a nezávislá agentura, která studii prováděla, byla velmi překvapená!

Všechny (ANO, opravdu VŠECHNY indikátory) totiž ukazovaly jedním směrem.

Praxe Biodanzy zlepšuje pocit duševní pohody, snižuje stres a zlepšuje stav alexithymie.

Navíc i po roce se tyto položky nezhoršily, ale byly stálé.

IMG_4124

Jsem nadšená, že s tímto důkazem v zádech mohu pravdivě prohlásit:

Pravidelná praxe Biodanzy zlepšuje vaše zdraví, zlepšuje pocit duševní pohody a snižuje stres.

Ale pozor, je potřeba si uvědomit, že těchto výsledků nedosáhnete během jedné lekce. Biodanza je proces, který se odehrává na pravidelných týdenních lekcích. Pravidelnost a progresivita je klíčem k trvalým změnám a úspěchu.

Mahatma Gandí řekl: “Buď změnou, kterou chceš vidět ve světě”. Přednášející Sandra Capri na kongresu ukončovala svou přednášku svou verzí tohoto citátu:

“Buď statečný a tanči změnu, kterou chceš vidět ve světě.”

PS: Existují i další studie o vlivu Biodanzy na zdraví. Marcus Stuck z univerzity v Lipsku např. prokázal, že Biodanza zlepšuje naší imunitu.

Pokud vás láká Biodanzu vyzkoušet na vlastní kůži, máte jedinečnou příležitost na ochutnávkových lekcích v Berouně. Přihlásit se můžete zde.

Aneta Končulová
Mou vášní je odemykání lidského potenciálu s pomocí systému Biodanza© Můj příběh si přečtěte zde >>
Biodanza© je celostní systém lidské integrace. Propojuje hudbu, pohyb, emoce a skupinovou dynamiku v účinný mix, který rozvíjí náš potenciál a vnáší do života více radosti a lásky.
Přináším tanec i do vašich domovů. Pravidelně pro vás tvořím online prožitkové taneční lekce na doma - tzv. Domidanzu - Omrkněte můj online taneční klub ZDE >>
Komentáře