Kalendář akcí

Vivencie a semináře Biodanzy pod vedením Anety Končulové

 

Chceš se stát lektorem Biodanzy? Od září 2019 otevíráme Biodanza školu!

Více informací najdeš na www.biodanzaskola.cz 

 

NE  28.4., 19.5. a 16.6. -  18:30 - 21:00                  "JÁ, TY, MY" - volný cyklus 3 večerů v Praze s Anetou a Markétou

Srdečně tě zveme k 3 nedělním večerům v rytmu Biodanzy.  

Večery na sebe volně navazují, můžete se přihlásit na celý cyklus za zvýhodněnou cenu nebo jen na vybrané z nich. 

Místo konání: Taneční škola Ivy Langerové, Štorchova 5, Praha 8 - Libeň - nejbližší MHD - Libeňský most. 

Ideální je přijet MHD, taneční studio najdete v bezprostřední blízkosti stanice tramvaje Libeňský most (tram 1, 6, 14, 25) nebo cca 10 minut pěšky od stanice metra Palmovka. Od tramvajové zastávky sejdete po schodech dolů, je to vedle cyklostezky Vchod do centra je za rohem ´zleva´, když přicházíte od tramvaje.

 

1.lekce - NE 28.4. 18:30 - 21:00 - Já jsem já a ty jsi ty

Vede: Aneta Končulová

Kdo jsem já? Jak se měním, když se objevíš ty?

Zveme vás na taneční cestu poznávání sebe sama. Díky přirozenému pohybu a kontaktu s ostatními se propojíme s naší skutečnou podstatou. V tanci probudíme radost ze života, užijeme si pohyb těla a posílíme naši schopnost vyjádřit se. Prohloubíme svůj cit a vnímání a dotkneme se samotné podstaty našeho bytí a existence. 

Lekce tě podpoří v tom, abys v životě mohl/a kráčet svou cestou a být sám sebou bez ohledu na to, co si o tobě myslí ostatní. Uvolníme svazující očekávání od sebe sama a porovnávání se s druhými. Nechť nám jsou druzí inspirací, ale ne konkurencí.

 

2. lekce - NE 19.5. 18:30 - 21:00 - Skrze tebe poznávám sebe

Vede: Markéta Hrabalová 

Ve spojení s naším srdcem a citem můžeme zahlédnout krásu a bohatství druhého. Tento večer je pozváním k tomu vidět, cítit a naslouchat druhému. V tanci se naladíme na své srdce, abychom v kontaktu s ním dokázali vnímat a přijímat druhé s pochopením a láskou. Tento večer posílíme vědomí toho, že cesta každého z nás je jiná. Dotkneme se tolerance a respektu a vzájemně si poskytneme podporu, abychom mohli rozvinout náš jedinečný potenciál.

 

3. lekce - NE 16.6. 18:30 - 21:00 - Když já a ty jsme my - o smyslnosti, touze a vášni

Vede: Aneta Končulová a Markéta Hrabalová

Magie, která se děje, když já a ty jsme my.

 Zveme vás k prozkoumávání dobrodružství, které se odehrávájí ve vztazích a skupinách. Budeme tančit různé aspekty společného setkávání a soužití. Čekají nás hluboké prožitky lásky, sounáležitosti, ale dotkneme se i ohně, který v sobě rozdmýcháváme. Budeme si hrát s naší smyslností a necháme rozproudit vášeň pro druhého i pro život.

Díky této lekci můžeš svobodněji prožívat svou smyslnost, hravost a vášeň. Prožiješ aspekty sebe sama, které lze integrovat do běžného života a tvořit tak svůj svět ve spojení se sebou i s druhými.

------------------

PRAKTICKÉ INFORMACE A PŘIHLAŠOVÁNÍ

Je možné se účastnit i jednotlivých lekcí. Cena za jeden večer je: 400 Kč (platba pouze v hotovosti na místě) 

 

Při účastni na všech třech večerech je celková cena 990 Kč. V tomto případě zaplaťte částku 

předem na účet: 2901551837/2010 (do poznámky uveďte své jméno)

 

Registrace: 

Zašlete e-mail se svým jménem a telefonním číslem na adresu: p.barny@post.cz

A připište jestli se hlásíte na jednotlivou lekci (a její datum) nebo na celý cyklus. 

Kontaktní osoba: Peter Bartal: 604 539 415

S sebou: pohodlné oblečení na tanec, láhev s vodou na pití

Nejsou potřeba žádné předchozí zkušenosti.

 

SO 4.5. 2019 - 1 denní seminář Biodanzy v HRADCI KRÁLOVÉ : "POZNÁNÍ" - Ochutnávka Biodanza školy

V tanci se ponoříme do sebe samých, abychom se přiblížili pravdě a poznání toho, kým ve skutečnosti jsme. Propojíme tanec s cítěním a prožíváním a vyjádříme se pohybem. Setkáme se s druhými lidmi, abychom se lépe poznali a prohloubili svůj vztah k sobě, k druhým i k mystériu života. Během dne se zároveň seznámíme s Biodanzou a dotkneme se i její teoretické podstaty.

Tento seminář je „ochutnávkou“ Biodanza školy, která se otevírá v září 2019 | www.biodanzaskola.cz .

„Nejvyšším úkolem však není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít.“ Sókratés

Seminář  se uskuteční v sobotu 4. května 2019 v Hradci Králové od 10 do 17 hod. Během dne bude pauza na oběd.

Adresa: 

Taneční studio Bonstep, Nerudova 150, Hradec Králové

Cena semináře je 500 Kč. Registrace jsou přes mail: info@biodanzaskola.cz

Pro rezervaci místa je nutné zaplatit celou částku předem. | č.ú. 2901551837/2010 (do poznámek prosím uveďte své jméno, datum workshopu a město, tj. např. Jana Nováková, 4.5., Hradec).

V případě, že se přihlásíte do Biodanza školy je pro vás tento seminář zdarma.

Víkendový Biodanza seminář s Unni Heim z Norska na téma: “POŽITEK, TOUHA, ŽIVOT”.

Centrum Lorien, 31. 5. – 2. 6. 2019 

Adresa: Nenačovice 80 (u Berouna), pátek 18 – 21:30, sobota 10:00 - 18:00, neděle 10:00 – 17:00
Program: pátek registrace: 17:00 – 18:00, večeře: 18:00 – 19:00, Vivencie: 19:30 – 21:30, sobota 10 – 18, neděle 10 – 17

Tento intenzivní seminář je pozváním k tomu, abychom prozkoumali požitek, potěšení a touhu ve spojení se životem. Požitek a touha jsou nejčastěji spojovány se sexualitou. Mají však své kořeny v životě samotném. 

Naše tělo je plné darů a nabízí nám, abychom je žili a plně prožívali. Naše smysly jsou dveřmi do světa vnitřního i vnějšího.

Rolando Toro, zakladatel Biodanzy, řekl: "Biodanza nás učí užívat si života naplno - užívat si všechno, co život přináší. Těšit se z velkých i malých radostí."

"Skutečný požitek však vychází z hlubokého, autentického a ryzího místa v nás, které se váže na přirozený a zdravý entusiasmus pro život jako takový.“

Naše touhy se skládají z impulzů, které mají bázi v instinktech. 

V tomto semináři k nám pozveme radost, požitek a touhu. Oslavíme tyto léčivé poklady, které nám život dal jako zdroj, ze kterého můžeme čerpat a můžeme se jimi na naší cestě řídit jako podle kompasu. 

V pohybu dáme těmto pokladům formu a pokusíme se je ztělesnit v celé své kráse a velikosti. Přivítáme požitek a touhu v jejich vitální perspektivě, ale také v té sexuální. Využijeme spojení s vášnivým Erósem, který sebou nese kvalitu utváření života. 

Unni Heim

Unni se narodila v roce 1968, na severu Norska a od roku 2003 tančí Biodanzu. Vystudovala přírodní vědy a transpersonální psychoterapii.

V roce 2000 vážně onemocněla. Měla SEBE a rakovinu. Po dlouhou dobu mohla sotva chodit a mluvit. Musela přestat pracovat, přestěhovat se ze svého domu a úplně od základů přeměnit svůj život.

To jí zcela změnilo vnímání života. Život najednou více vibroval, každý okamžik se stal vzácnějším, bytosti jí blízké se staly důležitějšími, perspektiva se rozšířila a její život se stal posvátným.

V roce 2003 se setkala s Biodanzou. Hned zpočátku si uvědomila transformační a léčebnou sílu, kterou Biodanza má. Nejvíce však byla oslovena tím, jak Biodanza neustále připomíná, jak je život cenný.

"Biodanza mě podporovala během celého mého procesu. Pomohla mi růst a pokračovat v posilování mého středu. Pomohla mi v mém rozvoji a podpoře propojení se se vším ve mně a kolem mě. My všichni sdílíme tuto cestu být člověkem. Došla jsem do bodu obratu, do kterého dospějeme všichni na různých úrovních.

Nejlepším lékem pro lidskou bytost jsou ostatní lidé a příroda. Koneckonců mluvíme o lidské přirozenosti. Vše, co musíme dělat, je odvážit se ji přijmout a nechat ji žít.“

Toto uvědomění ji také přivedlo k pochopení léčivé síly požitku a oddání se našim nejhlubším životním touhám.

V roce 2007 otevřela v Norsku první skupinu Biodanzy a v roce 2011 školu Biodanzy, kde byl a je velmi velký počet studentů z několika zemí. Dnes vyučuje pravidelně v Norsku, stejně jako v jiných zemích po celém světě. Je také držitelem licence IBF na trénink učitelů Biodanzy nadstavbového modulu „Biodanza v přírodě“.

Organizační informace k semináři:

Seminář se bude konat první víkend v červnu, 31. 5. - 2. 6. 2019 v prostorách centra LORIEN. Lorien leží u Berouna - asi půl hodiny autem od Prahy (směr Plzeň). Adresa: Nenačovice 80. Dejte nám vědět, pokud budete potřebovat pomoci s dopravou nebo nabízíte spolujízdu.

Program: pátek registrace: 17:00 – 18:00, večeře: 18:00 – 19:00, Vivencie: 19:30 – 21:30, sobota 10 – 18, neděle 10 – 17.

Cena semináře je 3.500 Kč při registraci a uhrazení zálohy do 5. května 2019. Poté je cena 3.900 Kč. Pro studenty Biodanza školy Česká republika je vstupné za seminář poníženo o 500 Kč (uveďte do poznámek „student Biodanza školy“). Vaše místo bude závazně rezervováno pouze při registraci a uhrazení zálohy 1.000 Kč na č. ú. 2001188171/2010. 

Cena za ubytování a vegetariánskou stravu je 1.000 Kč (tato cena není zahrnuta v ceně semináře a platí se v hotovosti na místě před začátkem semináře). Automaticky s vámi budeme počítat s ubytováním a stravou, pokud neuvedete jinak (uveďte tyto informace do poznámek při registraci).

Ubytování je na matracích v sále, ve kterém budeme tančit, případně je možné přespat ve vlastním stanu na zahradě. 

Seminář bude probíhat v angličtině a bude tlumočen do češtiny. 

REGISTRACE: 

Tento seminář organizujeme společně s kolegyní Markétou Hrabalovou. Registrovat se můžete buď emailem na marketa@biodanzapraha.cz, nebo vyplněním krátkého formuláře na Markétině webu - úplně dole na této stránce >>>

SO 15.6. 2019 - 1 denní seminář Biodanzy v Ostravě: "POZNÁNÍ" - Ochutnávka Biodanza školy (vede Markéta)

V tanci se ponoříme do sebe samých, abychom se přiblížili pravdě a poznání toho, kým ve skutečnosti jsme. Propojíme tanec s cítěním a prožíváním a vyjádříme se pohybem. Setkáme se s druhými lidmi, abychom se lépe poznali a prohloubili svůj vztah k sobě, k druhým i k mystériu života. Během dne se zároveň seznámíme s Biodanzou a dotkneme se i její teoretické podstaty.

Tento seminář je „ochutnávkou“ Biodanza školy, která se otevírá v září 2019 | www.biodanzaskola.cz .

„Nejvyšším úkolem však není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít.“ Sókratés

Seminář  se uskuteční v sobotu 15. června 2019 v Ostravě od 10 do 17 hod. Během dne bude pauza na oběd.

Adresa: ANTAKARANA, Dolní 782/65, 700 30 Ostrava

Cena semináře je 500 Kč. Registrace jsou přes mail: info@biodanzaskola.cz

Pro rezervaci místa je nutné zaplatit celou částku předem. | č.ú. 2901551837/2010 (do poznámek prosím uveďte své jméno, datum workshopu a město, tj. např. Jana Nováková, 4.5., Hradec).

V případě, že se přihlásíte do Biodanza školy je pro vás tento seminář zdarma.

24.-28.7. 2019 BIODANZA FESTIVAL 

Podívejte se, jaký byl Biodanza festival 2018 a zjisti více o letošním ročníku zde: 

www.biodanzafestival.cz 

Biodanza kurz -  Beroun (03-06/2019) -

MODUL IV. - TRANSCENDENCE, KONTAKT a DOTEK

Prohlubující uzavřená skupina. 

Biodanza je celostní systém rozvoje. Její metodologie je založena na intenzivních prožitcích přítomnosti, které přicházejí prostřednictvím hudby, pohybu a setkávání ve skupině. Vznikla v 60.letech v Jižní Americe a rozšířila se do celého světa. Založil ji profesor Rolando Toro. V překladu znamená Tanec života. Náš lidský potenciál má 5 základních tzv. linií rozvoje - vitalitu, kreativitu, sexualitu, pocitovost a transcendenci. Při lekcích Biodanzy tyto oblasti rozvíjíme a stimulujeme, což vede k celkovému rozkvětu naší osobnosti, pocitu naplnění, spokojenosti, radosti a lásky. Jednoduše řečeno - Biodanza je dobrodružství, které vás vtáhne do Života!

Již OBSAZENO - pokud máte zájem o pravidelné lekce Biodanzy, napište mi: aneta@biodanza.cz - dám vám vědět, až budeme otevírat další MODUL I. 

Seznam modulů Biodanzy pro týdenní lekce: 

MODUL  I - Progresivita (rytmus, plynutí, archetypální pozice...)

MODUL II. - Vitalita (4 lekce), Sexualita (4 lekce) 

MODUL III. -  Kreativita (4 lekce), Pocitovost (4 lekce)

MODUL IV. -  Transcendence (4 lekce), Kontakt a dotek (4 lekce) 

MODUL V. -  4 zvířata v Biodanze (tygr, hroch, volavka a had) - 4 x 4 lekce

                         4 elementy v Biodanze (oheň, voda, vítr a vzduch) - 4 x 4 lekce

MODUL VI. - Hinduistická trilogie (Šiva, Višnu a Brahma) a sekvenční tance (Tanec tvoření, Tanec přátelství, Tanec      lásky I, II a III.) - 4 lekce na každé téma

 

 

Víkendové workshopy Biodanzy 2019

1.-2. červen 2019 - Unni Heim (Norsko) - Lorien (Nenačovice u Prahy) - předběžná registrace na: marketa@biodanzapraha.cz 

září 2019 - otevíráme Biodanza školu  (www.biodanzaskola.cz ) - 3 letý komplexní výcvik pro budoucí lektory Biodanzy.

Podívejte se, co vám Biodanza škola může přinést: