Tak trochu jiná mapa

Nikdy dříve jsem o ní neslyšela, ve škole mě o ní nikdo neučil, a přesto mi přijde naprosto zásadní pro naši komunikaci, sexualitu i učení. Jde o vaši osobní mapu smyslů. Dnes se dozvíte, jak ji odhalit i k čemu vám může posloužit.

Cvičení, které vám představím, jsem se naučila od Mahasatvaa Ma Anandy Sarity na tantrickém párovém výcviku Partneři duše. Sarita je světoznámá učitelka tantry, žila řadu let u indického mystika Osha a sepsala skvělý blogový článek na téma Probouzení smyslů  (v AJ si ho můžete přečíst ZDE). Tady je jeho zkrácená a upravená verze:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Světoznámá učitelka Tantry s přímou transmisí od mistra Osha – Mahasatvaa Sarita

Jak božský svět čeká na ty, kdo podniknou pouť do svého těla a objeví všechnu magii a tajemno, které nabízejí naše smysly. Když jste na spirituální cestě, je vždy dobré začít s tělem, protože skrze tělo se poprvé setkáme s blažeností a extází. Orgasmická extáze je dar nabízený existencí. Byl by zločin ji ignorovat nebo zavrhnout. Můžeme se toho tolik naučit skrze naše smyslové vnímání života.

Každý z našich smyslů má kapacitu nabídnout nám tzv. SATORI – spirituální probuzení.

Za každým smyslem je skrytý smysl, který se nám objeví, když se ponoříme do sensorické zkušenosti s vědomím. Za očima je třetí oko, skrze něj se probouzí jasnovidění. Uvnitř obou uší je ukryté třetí ucho, skrze něj můžeme probudit jasnoslyšení.  A hluboko uvnitř smyslu pro cítění a dotek je ukryto jasnocítění. Pokud prozkoumáme čich a chuť, naše čichové schopnosti jsou probuzené do té míry, že můžeme začít prožívat schopnost cítit pravdu či nepravdu. Také schopnost rozlišit, co je pro nás dobré, a co neslouží našim zájmům, se zesiluje. Když jsou všechny smysly intenzivně vědomé, objevujeme fenomén tzv. “všudypřítomnosti”.

Každý člověk má většinou jeden až dva smysly, které jsou jejich hlavní branou do světa. Např. někdo může mít více vyvinut sluchový smysl (auditivní typ), jiný upřednostňuje vizuální vjemy.

Jak smysly ovlivňují vzdělávání

Obecně v našem vzdělávacím systému upřednostňujeme více ty, kteří jsou auditivní či vizuální a znevýhodňujeme tzv. kinestetické typy (cítění). Čich a chuť do školních osnov nepatří téměř vůbec, pokud se tedy nejedná o Steinerovu školu. Tento přístup znevýhodňuje mnoho dětí, neb jim nenabízí příležitosti k rozvoji jejich vrozeného talentu.

V metodě tzv. Zrychleného učení objevili, že pokud jsou děti učené tak, že zapojují všech 5 smyslů, nejsou ve třídě žádní opozdilci. Každé dítě může excelovat, pokud se učení děje správně s využitím 5 smyslů.  Někteří dospělí si nesou traumata z dětství, protože jejich smyslové upřednostnění nebylo ve vzdělávacím systému uznáno.

Cesta smyslové meditace

Pokud se vydáme na cestu meditace skrze smysly, je to velmi radostná cesta, jak probudit náš plný potenciál lidských bytostí. Objevíme nové cesty kreativity uprostřed nás, vzroste nekonečné nadšení a radost. Život dostane další jiskru a hlubší souznění. Jsme obklobeni blažeností a naše chuť a čich nás jako chytré navigační přístroje vedou tam, kde máme být.

Samozřejmě máme k dispozici všech 5 smyslů. Ale každý jsme jedinečný v tom, jakou důležitost jim jednotlivě dáváme. Můžeme projít procesem probouzení pěti smyslů, což dává vzniknout tomu, čemu se říká 6.smysl  neboli intuitivní schopnosti.

thumb_imgp0704_1024Cvičení: „Vstup do domu“ – objevování vaší smyslové mapy

Pro otestování vaši smyslové orientace si můžete s kamarádkou či partnerem udělat následující cvičení.

Postavte se a zavřete oči. Představte si, že stojíte před domem. Může to být dům, který znáte, nebo který neznáte. Popište ho.

Přítel vás může vést a poznamenávat si vaše odpovědi:

  • udělejte krok do předsíně toho domu, zavnímejte ho a řekněte, jak ho prožíváte.
  • vkročte do obývacího pokoje a popište svou zkušenost
  • vkročte do ložnice a popište svou zkušenost
  • běžte zpět do obývacího pokoje a vezměte sebou nějaké kvality z ložnice do obýváku
  • běžte zpět do předsíně a vezměte si některé kvality z ložnice a z obývacího pokoje s sebou. Popište to. Co se v předsíni změnilo?
  • vyjděte ven z domu a otevřete oči

Toto cvičení je velmi užitečný nástroj pro objevení a léčení vaší smyslové orientace. Smysl, který jste popsal/a jako první (v předsíni) je váš primární smysl. Smysl, který jste popsal/a jako druhý (obvykle v obývacím pokoji) je váš “most”. Smysl, který jste popsal/a jako třetí je váš skrytý smysl. V některých případech může někdo popisovat 2 smysly v jedné z místností.

Příklad na dovysvětlení interpretace cvičení:

Pokud je váš primární smysl např. vizuální, většinou začnete popisovat to, co vidíte – vizuální vjemy, a to se bude prolínat celým cvičením. V další místnosti se k tomu, může přidat jiný smysl, např. “v místnosti je příjemně teplo”, což značí váš most – kinestetický smysl. Později se může objevit další smysl, např. uslyšíte zpívat ptáky za otevřeným oknem, tj. váš skrytý smysl je auditivní.

Kde je ukrytý náš potenciál

Pro otevření všech smyslů je velmi nápomocné použít nejprve svůj primární smysl a poté most. Poté, co se spojíte se svým mostem, můžete začít otevírat skrytý smysl. Tam je ukryt váš potenciál. Ale má kolem sebe spoustu vrstev ochrany, protože je “hyper sensitivní”. Budete muset ke svému skrytému smyslu přistupovat pomalu a trpělivě.

Např. dítě vyrostlo v prostředí, kde na sebe rodiče často křičeli. Dítě se chtělo chránít před těmito nepříjemnými zvuky, a tím uzavřelo svůj auditivní smysl. Touto cestou ho přesunulo do říše “skrytého smyslu”. Protože je kolem něho trauma, vrstvy tohoto traumatu musí být vyléčeny, než se tato osoba bude cítit komfortně ukázat své dary v této oblasti.

PŘÍKLAD:

Jak komunikovat s partnerem/partnerkou o citlivém tématu, když znáte jeho/její sensorickou mapu:

  1. Pokud je primární smysl osoby visuální, začněte se mu/ji dívat do očí a používat vizuální obrazy, když s ní/m budete mluvit.
  2. Pokud je most kinestetický, můžete se ho/ji dotknout, a tím se propojíte fyzicky a emocionálně.
  3. Pokud je skrytý smysl auditivní, můžete potom začít velmi citlivě mluvit o tématu, které chcete probrat.

Když budete následovat sensorickou mapu dané osoby, probudíte důvěru a pomůžete mu/ji otevřít všechny smysly a dosáhnete jasné komunikace.

Podobně můžete postupovat i v sexualitě. Postupným zapojením vašich primárních smyslů a mostů, otevřete sami sebe i partnera hlubšímu potěšení a extázi. Zejména pokud pak jemně zapojíte i skrytý smysl.

anahatatanmaya300-2Je dobré udělat si toto cvičení “Vstup do domu” alespoň dvakrát za rok. Tak poznáte, jak se se vaše smysly otevírají a stávají se přátelštější jeden k druhému. Samozřejmě existuje i řada dalších cvičení a meditací na otevírání smyslů. Některé z nich můžete prožít na víkendu 7.-9. řijna 2016 Probouzení smyslů s Tanmayou a Anahatou. Účastnit se mohou jednotlivci i páry. Více informací o tomto víkendu naleznete zde.

Čím více obejmeme naše smysly, tím větší ráj na zemi vytvoříme.

Je to přirozený důsledek toho, jak se stáváme citlivějšími. Vnímaví lidé se chtějí starat o své tělo, o zvířata a o přírodu. Lidé, kteří jsou odstřiženi od svých smyslů budou mít větší tendence k tomu být agresivní a nepečovat o sebe, o druhé ani o Zemi.

Aneta Končulová

Mou vášní je odemykání lidského potenciálu s pomocí systému Biodanza© Můj příběh si přečtěte zde >>
Biodanza© je celostní systém lidské integrace. Propojuje hudbu, pohyb, emoce a skupinovou dynamiku v účinný mix, který rozvíjí náš potenciál a vnáší do života více radosti a lásky.
Jsem autorkou praktického průvodce pro žití života podle vlastních představ - Podívejte se na ebook Tanec mého života ZDE >>

Komentáře