Buňky, co touží po životě

Ještě tolik toho nevíme! Naštěstí se občas narodí člověk, kterému se podaří posunout úroveň našeho vnímání, poznání a života na úplně jinou úroveň. Např. Freud, Jung a Toro. Dnes vám chci povědět něco o nevědomí a tito tři pánové v tom mají prsty. Zejména by vás mohlo zajímat, jak tzv. vitální nevědomí ovlivňuje naši náladu a zdraví. Jak napovídá nadpis, bude řeč o buňkách. Tak pojďme na to :-)

Asi každý jsme slyšeli o osobním nevědomí, které popsal Sigmund Freud. Toto nevědomí je vyživováno vzpomínkami nebo okamžiky, které jsme prožili zejména v dětství. Můžeme se s naším nevědomím zkontaktovat např. pomocí interpetace snů (dle Freuda je toto přímá linka k nevědomí) nebo technikou volné asociace či analýzou obranných mechanismů.

Další vrstvou nevědomí, je tzv. kolektivní nevědomí, jak o něm mluví Carl Gustav Jung. Je vyživováno pamětí lidstva. Věnuje se archetypům, které jsou společné pro všechny lidi. Cesty k propojení s kolektivním nevědomím vedou přes studium symbolů transformace, archetypy, vyjádření nevědomí skrze obrazy, básně či příběhy, vedené sny až po práce s mýty.

A nyní to, co ještě možná nevíte!

Rolando ToroRolando Toro (autor Biodanzy) hovořil o další vrstvě nevědomí – tzv. vitálním nevědomí (vital unconscious).

Co to je?

Vitální nevědomí je psychika buněk, tkání a orgánů. Ty mají pamět, obranné systémy, praktikují náklonost i odmítnutí, solidaritu a také bohatou formu komunikace.

Vitální nevědomí je tedy forma buněčné inteligence, která vytváří zákonitosti a směřuje k udržování stabilních funkcí v organismu. 

Zdraví vitálního nevědomí se manifestuje v chuti k životu. Lidé “žijí více”, protože chtějí žít. Tato touha k životu ale nepřichází z vědomé vůle nebo myšlenky,  ale z inteligence buňek.

V každodenním vědomém životě se vitální nevědomí projevuje skrze endogenní (vycházející zevnitř) náladu a kinestetický vjem přítomnosti nebo absence zdraví a pohody. Životní katastrofy jako např. ztráta milované osoby vitální nevědomí vážně ovlivňují.

Vitální nevědomí je téměř nedostupné klasickými formami psychoterapie.

Jedna z cest, jak ovlivnit endogenní náladu, je vitalizující vivencie Biodanzy.

Vivencie jsou intenzivní prožitky přítomnosti a kontaktu a je to základní nástroj, se kterým metodologie Biodanzy pracuje.

 

“Vivencie iniciuje vesmírné dobrodružství, ve kterém vyplujete směrem k lepším způsobům života” (Rolando Toro)

 

A právě vivencie je přímou cestou k vitálnímu nevědomí.

Cesty k propojení vedou skrze pohlazení a smyslnost, hru (humor a smích), ale také funguje jídlo, propojení se s přírodou nebo když se v tanci stanete hudbou. Pomůže i masáž orientovaná na kinestetické vjemy (ne na uvolnění svalů) nebo probouzení instinktů skrze prvobytné tance. A neměla bych zapomenout ani na kosmickou extázi, kterou Rolando ve svém výčtu technik pro propojení s vitálním nevědomím zmiňuje.

Co to tedy všechno znamená?

Skrze intenzivní prožitky tady a teď (tzv. vivencie) můžeme stimulovat naši chuť k životu, zlepšit si celkovou náladu i zdraví. A to opravdu zevnitř. Ovlivňujeme totiž psychiku našich buněk a orgánů.

Možná vás i napadlo, zda se Biodanza uplatňuje i v medicíně? Někde ano, existuje např. odnož Biodanzy, která se specializuje na lidi nemocné rakovinou.

A má rada na závěr?

Buďte co nejvíce přítomní. Pomůže vám dotek, erotika, hra i dobré jídlo. Tančete, jako by se nikdo nedíval a choďte do přírody. Bude vám pak v životě hezky a zdravě.

 

PS: Perlička na konec! Než Rolando Toro v roce 2010 zemřel, mluvil o další vrstvě nevědomí, tzv. numenním nevědomí (numinous unconscious). (Z latinského “NUMEN” (božská síla) vytvořil slovo “NUMINOUS” německý teolog Rudolf Otto – něco, co nemůžeme vysvětlit, ale říkáme tomu “božské”). Existuje něco většího, něco, co vše zahrnuje. Tuto kapacitu již máme ve své genetické informaci.

PS2 – Pro studijní typy:

Teorie vitálního nevědomí se opírá o poznatky z biologie (Hoffding, Lopez Ibor, Buytnedijk a Zutt) a také filosofie. Jde o koncept toho, že živé bytosti a fenomén života má nějaký základní a funkční vztah. Tento vztah funguje skrze proces sebeorganizace a na bázi mechanismů, které stále neznáme, a které vytváří zákonitosti. (David Bohm, Sheldrake, Gell-Mann a autoři “Teorie všeho” – Theory of Everything)

Aneta Končulová

Mou vášní je odemykání lidského potenciálu s pomocí systému Biodanza© Můj příběh si přečtěte zde >>
Biodanza© je celostní systém lidské integrace. Propojuje hudbu, pohyb, emoce a skupinovou dynamiku v účinný mix, který rozvíjí náš potenciál a vnáší do života více radosti a lásky.
Jsem autorkou praktického průvodce pro žití života podle vlastních představ - Podívejte se na ebook Tanec mého života ZDE >>

Komentáře